Ośrodek małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa

    W naszym ośrodku zajmujemy się małoinwazyjnymi zabiegami kręgosłupa:
  • koblacja
  • vertebroplastyka
  • kyphoplastyka
  • stabilizacja DIAM

Koblacja jest nową metodą bezoperacyjnego leczenia dyskopatii szyjnej i lędźwiowej. Polega na plastyce jądra miażdżystego - centralnej części dysku, czyli krążka międzykręgowego. Zabieg wykonywany jest w warunkach ambulatoryzjnych w znieczuleniu miejscowym. Pacjent przed zabiegiem otrzymuje łagodne leki nasenne oraz antybiotyk. W sali operacyjnej, w pełni sterylnych warunkach pod kontrolą aparatu RTG, po uprzednim miejscowym znieczuleniu powłok, przezskrónie nakłuwa się krążek międzykręgowy specjalną kaniulą. Do wnętrza dysku dochodzimy tylno-bocznie omijając kanał kręgowy i struktury nerwowe.

Przez kaniulę wprowadzamy elektrodę, która na swoim końcu wytwarza łuk plazmowy rozbijając masę jądra miażdżystego na cząsteczki wody i dwutlenek węgla. Proces ten można obrazowo porównywać do świecenia jarzeniówki - świecenia "zimnym światłem". Proces koablacji odbywa się w temperaturze do 40-50 stopni C. Fakt, że dochodzi do niego tylko i wyłącznie na końcówce elektrody i w temperaturze 50 stopni C daje gwarancję nie uszkodzenia okolicznych tkanek i zmniejsza ryzyko ewentualnych powikłań.

Elektroda w trakcie zabiegu zmienia swoje położenie w 6 kierunkach pod pełną kontrolą RTG, przez co uzyskujemy zmniejszenie objętości jądra miażdżystego o około 10-20%. Proces ten zupełnie wystarcza do znacznego obniżenia ciśnienia wewnątrz dysku i umożliwia wycofanie się przepukliny dysku. Uzyskujemy realną szansę na prawidłowy proces gojenia się pierścienia i krążka międzykręgowego-dysku. Właściwe postępowanie pacjenta oraz prawidłowo prowadzona rehabilitcja pozwolą w ciągu 4-6 tygodni na wygojenie dysku i powrót do zdrowia i pracy. Dobre i bardzo dobre wyniki leczenia uzyskujemy u ponad 80% pacjentów. Orientacyjny czas trwania zabiegu około 1,5 godziny. Czas obserwacji po zabiegu do godziny.

Istota powodzenia zabiegu jest właściwa kwalifikacja pacjenta. Kwlifikujemy pacjenta na podstawie zgłaszanych dolegliwości bólowych, stanu neurologicznego oraz obrazu NMR kręgosłupa. Często pomocne jest wykonanie badania EMG, oraz śródzabiegowe podanie kontrastu do jądra miażdżystego. Metoda przezskórnej nukleoplastyki jest alternatywą dla pacjentów obawiających się leczenia operacyjnego. Zabieg nukleoplastyki nie jest zabiegiem cudownie uzdrawiającym. Dysk nie powraca do stanu sprzed zachorowania. Zmniejsza się jego objętość, przez co zmniejsza się ucisk na sąsiadujące struktury nerwowe. Uzyskujemy stan równowagi, który dzięki właściwemu zachowaniu-higienicznemu trybowi życia możemy utrzymywać przez długi czas.

Każdy przypadek zachorowania jest inny i w zależności od stanu pacjenta zalecamy indywidualną rehabilitację po zabiegu.