STAW RAMIENNY
STAW ŁOKCIOWY
STAW SKOKOWY I STOPA
NADGARSTEK I RĘKA
ŚCIĘGNO ACHILLESA
STAW KOLANOWY

PLATINIUM CLINIC

Orthopaedics adults and children ,
Physiotherapy adults and children
Ultrasound - MSK Diagnostic Imaging

Diagnostic and treatments of disorders , dysfunctions and pathologies of Musculoskeletal System . Early treatment of sport injuries , overuse syndromes , prevention and Biological Treatment [ Platelet Rich Plasma , Platelet Rich Plasma with Hyaluronic Acid , Collagen liquid injections , PRP - HE , Genvisc - Phibio Biomatrix , combined therapies , ultrasound guided PRP, Collagen and Hyaluronic Acid Injections ]. Combined Stem Cells therapies.

Advanced physiotherapy procedures of- joints , muscles , ligaments , muscles , spine , postural deformities of children and adults , neurophysiological disorders , instructional extended sessions , re- treatments , prevention of overuse syndromes and injuries. Acrylic and silicon kinesiotaping . Preoperative and postoperative physiotherapy .

Postural deformities [ scoliosis , hyperkyphosis , congenital feet disorders ] examination and physiotherapy treatment.

Advanced Ultrasound - MSK examinations - of tendons , muscles, joints , ligaments , peripheral nerves , neonatal and newborn hip joints. Using if necessary HD Color Doppler applications . Ultrasound guided MSK procedures , injections , PRP injections using variable application flexible needles. MRI , CT - cineloop examinations and explanations for the patients.

Orthopaedic braces and devices for - adults and children.
Orthopaedic shoes and insoles for children

Providing post - injury and post operative sport training - sport medical RECOVERY AND RETURN TO SPORT PROGRAM with Sport Medicine Specialist , Physiotherapy Team.


ORTOPEDIA DOROSLYCH I DZIECI, DIAGNOSTYKA I LECZENIA WAD POSTAWY U DZIECI I MLODZIEZY.

KWALIFIKACJE DO ZABIEGOW OPERACYJNYCH, PELNY ZAKRES LECZENIA POOPERACYJNEGO.

FIZJOTERAPIA NARZĄDU RUCHU DOROSŁYCH I DZIECI, PROWADZENIE POOPERACYJNE PACJENTÓW WEDLUG STANDARDÓW - ESSKA, EUSSER I EUROSPINE.


MEDYCYNA REGENERACYJNA NARZĄDU RUCHU

 • Leczenie osoczem bogatopłytkowym (PRP)
 • Terapia HA-A-PRP (CELLULAR MATRIX)
 • Terapia preparatami osocza bogato płytkowego wraz z kwasem hyaluronowym - PRP - HA
 • Terapie skojarzone - biologiczne leczenie komórkami macierzystymi i mezenchymalnymi
 • Terapie skojarzone - Growth factors [ACP] - Adipose derived stem cells - AdSC [SVF] - ACPSVF - Stromalne Komorki Macierzyste
 • Autologus Protein Solution - PRGF [proteiny autologiczne]
 • Kwas hyaluronowy z komponenta mikrosteroidowa
 • Komórki macierzyste - regeneracja dysków międzykręgowych - IVDR
 • Injekcje płynnego kolagenu
 • Dostawowe injekcje kwasu hyaluronowego [1%- 2%] pierwotnie lub doleczanie preparatami 3% kwasu hyaluronowego [ONE SHOT]
 • Injekcje mikrosterydowe stanów zapalnych .
 • Punkcje, biopsje , injekcje PRP - pasywne jak i aktywne [ze zmiennym torem injekcji] - pod kontrola obrazu USG.

ZAAWANSOWANA DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA NARZĄDU RUCHU

 • więzadeł
 • ścięgien
 • mięśni
 • stawów
 • nerwów obwodowych
 • stawów biodrowych u noworodków i niemowląt
 • biopsje i injekcje po kontrolą obrazu USG

Medycyna regeneracyjna

Medycyna regeneracyjna to stosunkowo młoda i dynamicznie rozwijająca się gałąź medycyny. Jej głównym celem jest leczenie i odtwarzanie uszkodzonych tkanek za pomocą zastępowania komórek starych i chorych przez komórki młode.
Inaczej znana jest jako terapia komórkami macierzystymi - Stem Cells.

Musculosceletal Regenerative Médicine is the new medical branch. The main aim of regenerative medicine - is treatment and regenerative processes of degenerated and injured tissues - by replacement of new young Stem Cells.Diagnostyka

Diagnostyka USG stawów biodrowych u niemowląt metodą prof. Reinharda Grafa


Wszyscy nasi lekarze wykonujący badania USG stawów biodrowych u niemowląt - posiadają ukończone zasadnicze i zaawansowane kursy u profesora Reinharda Grafa oraz stosowne licencje, certyfikaty.


Przełomem w rozpoznawaniu dysplazji bioder były lata 80-te XX wieku, kiedy to austriacki ortopeda, profesor Reinhard Graf opracował metodę oceny stawów biodrowych u niemowląt metodą ultrasonograficzną (USG) i określił kryteria na podstawie których rozpoznaje się obecnie dysplazję. Badanie USG nie ma wad badania RTG: można przy jego pomocy uwidocznić także chrząstki, z których w dużym zakresie zbudowany jest staw biodrowy niemowlęcia, a co najważniejsze jest także nieszkodliwe dla organizmu (wszak wykonywane jest nawet w ciąży). Obecnie badanie USG stawów biodrowych metodą Grafa jest podstawą do ich oceny u niemowląt i na jego podstawie ustala się kryteria do leczenia dzieci. Profesor Graf podzielił stawy biodrowe na 5 typów, zależnie od pomiaru charakterystycznych kątów (alfa i beta) na obrazie USG, co odpowiada ciężkości nasilenia niedorozwoju bioder. W 2006 profesor Reinhard Graf zmodyfikował swoją metodę (HIP SONOGRAPHY vol. II - 2008 r.).

Typ wg Grafa Cechy charakterystyczne
I Dwa podtypy (a i b), które są równie prawidłowo rozwiniętymi stawami. Nie wymagają leczenia.
II a - (możliwe tylko u dziecka młodszego niż 12 tygodni). Biodra w niewielkim stopniu niedojrzałe, ale będące NORMĄ U DZIECKA PONIŻEJ 12 TYGODNIA ŻYCIA. Najczęściej nie wymagają leczenia (jedynie odpowiedniej pielęgnacji i kontroli po ukończeniu 12 tygodnia życia).
II II b - (biodra identyczne z II a, ale u dziecka starszego, niż 12 tygodni). Niewielka dysplazja, biodra wymagają krótkotrwałego leczenia, które praktycznie zawsze kończy się sukcesem.
II c - duża niedojrzałość stawu biodrowego. Leczenie powinno być podjęte możliwie wcześnie.
D Podobne do typu II c, ale niestabilne - głowa kości udowej w badaniu wykazuje już niewielką tendencję do przemieszczania się poza panewkę. Wymaga pilnego leczenia.
III Głowa kości udowej na stałe przemieszczona częściowo poza panewkę (podwichnięt). Wymaga pilnego leczenia.
IV Głowa kości udowej całkowicie przemieszczona w stosunku do panewki. Wymaga pilnego leczenia.

Prawidłowo wykonane badanie USG daje lekarzowi leczącemu - najczęściej ortopedzie dziecięcemu - wytyczne odnośnie dalszego postępowania: zakończenia diagnostyki (w przypadku stawów dojrzałych), pouczenia rodziców o dalszym postępowaniu i ustalenia terminu ewentualnego badania kontrolnego (w przypadku stawów biodrowych z niewielkim stopniem niedojrzałości u dzieci przed ukończonym 12 tygodniem życia) lub rozpoczęcia leczenia (w przypadku stawów biodrowych niedojrzałych czyli dysplazji bioder).

  Standard badań USG niemowląt dla oceny dojrzałości stawów biodrowych obowiązujący w Polsce i Europie:
 • Każde dziecko powinno mieć wykonane badanie lekarskie stawów biodrowych po urodzeniu (na oddziale noworodkowym, do 4 dnia życia).
 • Jeżeli stwierdza się nieprawidłowości w badaniu lekarskim sugerujące możliwość istnienia niedojrzałości (dysplazji) stawów biodrowych, lub jeżeli istnieją czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia niedojrzałości - konieczne jest pilne wykonanie badania USG (ocena stawów biodrowych metodą Grafa). Większość przypadków dysplazji stawów biodrowych występuje w tej właśnie grupie pacjentów, stąd nacisk na ich wczesną diagnostykę, jednakże wymagane jest tutaj duże doświadczenie i wiedza w badaniu noworodka (0-1 miesiąc), ponieważ można uzyskać wyniki fałszywie dodatnie.
 • Pozostałe dzieci powinny mieć wykonane badanie USG (ocena stawów biodrowych metodą Grafa) około 2-6 tygodnia życia. Nie jest uzasadnione wykonywanie u tych dzieci badania USG zaraz po urodzeniu. Jak dowiedzieliśmy się wcześniej około 1/3 dzieci rodzi się z niewielką niedojrzałością stawów biodrowych (typ II a) i wkonanie wcześniej badania powoduje konieczność jego powtórzenia u tych dzieci po 6 tygodniach (narażając Państwa na niepotrzebny stres do czasu badania kontrolnego). Do 6 tygodnia życia dziecka większość stawów biodrowych dojrzewa spontanicznie i staje się prawidłowymi stawami (typu I). Tylko te, które nie dojrzały spontanicznie wymagają, bądź dalszej obserwacji i położenia nacisku na odpowiednią pielęgnację, bądź rozpoczęcia leczenia. Skuteczność zaś i czas trwania leczenia rozpoczętego w wieku 6 tygodni jest porównywalna, jak leczenia rozpoczętego zaraz po urodzeniu dziecka.

Diagnostyka USG narządu ruchu z zastosowaniem aplikacji color, power i HD doppler

  Stale współpracujemy z pracowniami diagnostycznymi w zakresie badań:
 • radiologii cyfrowej,
 • rezonansu magnetycznego - 2D, 3D
 • tomografii komputerowej,
 • EMG, scyntografii, densytometrii DEXA,
 • innych na życzenie.

WSPÓŁPRACA

Należy podkreślić, że współpracujemy z wieloma Centrami Diagnostyki Obrazowej, w tym:

 • ORION IMAGING - XR , MRI - 2D, DEXA - diagnostyka zaburzeń mineralizacji kości [osteoporoza , osteopenia , hipostozy , hypermineralizacje kości].
 • ALLIANCE DIAGNOSTIC CENTRE - NORTHERN IRELAND, SCOTLAND, ENGLAND - XR, MRI - 2D
 • BELFAST - KINGSBRIDGE PRIVATE HOSPITAL BELFAST/SLIGO - MRI - 2D , MRI ARTROGRAPHY
 • HELIMED- POLAND - MRI - 2D - MRI ARTROGRAPHY
 • VOXEL - POLAND - MRI - 2D, PET - CT , MRI ARTROGRAPHY
 • iMED - POLAND MRI - 2D, MRI ARTROGRAPHY
 • MEDYCEUSZ - POLAND MRI 2D. MRI ARTROGRAPHY
 • CETIR BARCELONA. - MRI 3D.

Leczenie chorób ortopedycznych i schorzeń układowych narządu ruchu , diagnostyka chorób , reumatologicznych, diagnostyka i leczenie osteoporozy, diagnostyka i leczenie dziecięcych chorób ortopedycznych, choroby metaboliczne kości .

Mrs Katarzyna Tarnowska

Ms Olga Świerczek

Platinium Clinic Dublin

What conditions do we treat:

 • Orthopaedic conditions (soft tissue damages, fractures, joint injuries ect.).
 • Back pain, spine disfunctions and injuries, sciatica, discopathy.
 • Postural disorders, scoliosis, foot defects (children, teenagers, adults).
 • Conditions after car accidents and injuries at work.
 • Pre and post-surgery conditions.
 • Neurological rehabilitation: conditions after strokes, Multiple Sclerosis MS, nerves compressions and damages.
 • Metabolic diseases: diabetes, osteoporosis, overweight.
 • Pregnancy treatment.
 • Geriatric rehabilitation.

Therapies:

 • Orthopaedic rehabilitation according to the European Society for Shoulder and Elbow Rehabilitation (EUSSER) and European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA) standards including pre and post-surgery treatment.
 • Manual Therapy according to the International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapist, IFOMPT;
 • Manual Therapy in the osteopathic concept.
 • Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, PNF concept and philosophy, IPNFA, Terapia zaburzeń nerwowo-mięśniowych wg. filozofii PNF.
 • Body posture analysis and re-education (children, teenagers, adults).
 • Exercise therapy.
 • Inversion therapy - decompression, traction of the spine.
 • Core stability (Swiss Ball, Theraband, Pilates);
 • Kinesiotaping and Medical Taping – plastrowanie terapeutyczne;
 • Trigger points dry needling (suche igłowanie punktów spustowych);
 • ACE Massage Cupping Therapy;
 • Massage therapy: sports and therapeutic massage, deep tissue massage, pregnancy and baby massage;
 • Lymphatic drainage including facial lymphatic drainage and lymphatic drainage post cancer treatment;
 • Nordic Walking – individual training.

Locations: Castletown Parkland, Celbridge and St. Catherine’s Park, Lucan Demense.


PLATINIUM CLINIC IRELAND
PHYSIOTHERAPY DEPARTMENT

Unit 7c Long Mile Road Business Park
Walkinstown, Dublin 12

Olga Świerczek, Physiotherapist / Fizjoterapeuta, MScPT

+353 87 465 4873, olgaswierczek@platiniumclinic.com

Education:
 • Master of Science in Physiotherapy, Academy of Physical Education in Katowice (Poland) – faculty of Physiotherapy, 5-year master’s studies.
 • Academy of Physical Education in Katowice (Poland) – faculty of Tourism and Recreation, management in sport and physiotherapy, 1-year course.
Wykształcenie:
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach – wydział Fizjoterapii, kierunek: Fizjoterapia, 5-letnie jednolite studia magisterskie.
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach – wydział Turystyki i Rekreacji, kierunek: zarządzanie w sporcie i fizjoterapii, 1 rok.
Courses / Kursy:
 • Motor learning in complex interaction of athlete-task-environment. Autonomy and self-controlled learning in motor learning., workshops during European Society of Sports Traumatology, Knee surgery and Arthroscopy ESSKA 18th Congress, 05/2018, Glasgow, United Kingdom.
 • Natural Lift Facial Massage/Facial Rejuvenation, Gateway Workshops, 05/2018, Dublin, Ireland.
 • Indian Head Massage, Gateway Workshops, 05/2018, Dublin, Ireland.
 • Medical Acupuncture & Dry Needling (MDN) course tutored by Dr Christopher Norris PhD MSc MSCP, Norris Health, 11/2017, Warszawa, Poland.
 • Manual Therapy according to the IFOMPT, MT I (tutored by PT, OMT Stanisław Legocki, Fachlehrer MT IFK.e.V) – 10 four-day modules (1-EB, 2-E II, 3-K I, 4-K II, 5-E III, 6-EM, 7-K III, 8-K IV, 9-KM, 10-exam), 03/2012 – 06/2014, GWSH, Katowice, Poland.
 • Qualified First Aid, Security Training and Consulting Sp. Z.O.O, 12/2011, Cieszyn, Poland.
 • Biological regeneration/Wellness Instructor, AWF, 02/2010 – 06/2011, Katowice, Poland.
 • Swimming Instructor, AWF, 09/2008 – 03/2010, Katowice, Poland.
 • Halliwick Concept – teaching swimming of handicapped people, basic course, SWIM TEST Kordian Lach, 10/2009, Kraków, Poland.
 • Kinesiology Taping according to standards the K-Active Association, basic course, Profi-Medical, 04/2009, Sosnowiec, Polska.
 • Classical Massage 1 Level, Instytut Edukacji i Kształcenia Zawodowego, 11/2007 – 02/2008, Katowice, Poland.
 • Water Lifeguard, International Life Saving Federation, 09/2005 – 06/2006, Cieszyn, Poland
 • Motor-Boat Helmsman, Polish Motor-Boat and Water Ski Association / Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, 10/2004, Częstochowa-Poraj, Poland.
 • Yachtsman/Sailor, Polish Yachting Association / Polski Związek Żeglarski, 08/2002, Olsztyn, Poland.
Medical associations / Stowarzyszenia medyczne:
 • Irish Massage Therapist Association - IMTA, since 08/2016.

Katarzyna Tarnowska, Physiotherapist / Fizjoterapeuta, BScPT

+353 87 453 1047, katarzynatarnowska@platiniumclinic.com

Education:
 • Bachelor of Science in Physiotherapy, Physiotherapist, University School of Physical Education in Poznan, Poland.
 • Physiotherapy Technican, Medical Vocational Collage in Gorzow Wlkp., Poland.
 • Wykształcenie:
  • Licencjat fizjoterapii, Fizjoterapeuta, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Polska.
  • Technik fizjoterapii, Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp., Polska.
  • Courses and congresses:
   • Diploma in Aromatherapy and Holistic Studies, OBUS, 10/2018 – present, Leixlip, Ireland.
   • Lymph Drainage Massage, postgraduate training course, OBUS, 10/2018, Leixlip, Ireland.
   • Paediatric Respiratory Care Course, Irish Society of Chartered Physiotherapist ISCP, St. Lukes Hospital, 10/2018, Kilkenny, Ireland.
   • ALERT Course, A multi-professional course in care of the acutely ill patient, St. James Hospital, 09/2018, Dublin, Ireland.
   • The therapeutic use of Aromatherapy in Massage, training course, OBUS, 08/2018, Leixlip, Ireland.
   • Motor learning in complex interaction of athlete-task-environment. Autonomy and self-controlled learning in motor learning., workshops during European Society of Sports Traumatology, Knee surgery and Arthroscopy ESSKA 18th Congress, 05/2018, Glasgow, United Kingdom.
   • ACE Massage Cupping Level 1, approved by Advanced Continuing Education, Ashville, North Carolina, USA; OBUS, 01/2018, Leixlip, Ireland.
   • Making Creams, Lotions and Salves-training course, OBUS, 08/2017, Leixlip, Ireland.
   • PNF course level 1 and level 2, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, IPNFA tutored by Ewa Gorna, Remedium, 07-08/2017, Poznan, Poland.
   • Problem Solving the Shoulder, course tutored by Anju Jaggi, European Society for Shoulder and Elbow Rehabilitation EUSSER, 04/2017, Kopenhaga, Dania.
   • Massage for Pregnancy and Babies, postgraduate training course, OBUS, 03/2017, Leixlip, Ireland.
   • First Aid Course, expires: 02/2020, OBUS, 02/2017, Leixlip, Ireland.
   • Language of the Feet – training course, OBUS School of Healing Therapies, 02/2017, Leixlip, Ireland.
   • Nordic Walking Instructor, PSINW, Szkola Marsz Po Zdrowie, 06/2016, Poznan, Poland.
   • Certificate of participation in workshop of Rehabilitation Taping, Fizjokursy, 02/2016, Czestochowa, Poland.
   • The course of Manual therapy in the osteopathic concept. Differential diagnostics and manual treatment, Academy of Manual Therapy, 01/2016 – present, Poznan, Poland.
   • Modern Orthopaedic Medicine Cyriax, Module A: Highlight Extremities, ETGOM cyriax.eu, ACTIO, Bydgoszcz, Poland.
   Medical associations / Stowarzyszenia medyczne:
   • Irish Massage Therapist Association - IMTA, since 04/2016.
   • European Society for Shoulder and Elbow Rehabilitation – EUSSER, www.eusser.org, since 02/2017.


   Zabieg Czas Cena
   Pierwsza wizyta (wywiad, badanie, terapia)75 min€70
   Każda kolejna sesja fizjoterapeutyczna60 min€60
   Rozszerzona sesja fizjoterapeutyczna90 min€85
   Konsultacja 30 min€40
   Kinesiotaping (aplikacja)€10
   Suche igłowanie punktów spustowych€15
   Masaż tkanek głębokich (ACE Massage Cupping)60 min€60
   Masaż (sportowy, terapeutyczny, drenaż limfatyczny, masaż kobiet w ciąży)60 min€60
   Drenaż limfatyczny twarzy45 min€50
   Masaż niemowląt (instruktaż dla rodziców)45 min€50
   Nordic Walking (indywidualny instruktaż)60 min€50
   Treatment Duration Price
   First physiotherapy session (including assessment)75 min€70
   Each following physiotherapy session60 min€60
   Extended physiotherapy session90 min€85
   Consultation30 min€40
   Kinesiotaping (application)€10
   Trigger points dry needling€15
   Deep tissue massage (ACE Massage Cupping)60 min€60
   Massage therapy (sports, therapeutic, lymphatic drainage, pregnancy massage)60 min€60
   Facial lymphatic drainage45 min€50
   Baby massage (training for parents)45 min€50
   Nordic Walking (individual training)60 min€60