Polska Klinika ortopedii i fizjoterapii dorosłych i dzieci
Medycyny sportowej

Klinika ortopedii - nasz zespół


MS Anna
Clinic Manager, Reception Manager
.............................................................
Polish Language :
tel : 0204 577 0003 , 0 7539 476 564
clinic@platiniumclinic.com
www.platiniumclinic.com

10:00 - 14:00,     16:00 - 21:00
...............................................................
English, French - languages
0798 11 65 202
Mr Tomasz Tym Senior Musculosceletal ESSKA, EUSSER, Physiotherapist
HCCP, ChSP, PNF
Manual - ACKERMANN - Therapist
tomasztym@platiniumclinic.com
www.esska.org , www.eusser.org
Mrs Joanna Kmiec MSc.
Senior Musculoskeletal ESSKA , EUSSER Physiotherapist - adults and children.
Postural deformities Physiotherapist.
Senior Uroginecological Physiotherapist.
HCCP , ChSP , PNF Advanced.
joannakmiec@platiniumclinic.com
www.esska.org, www.eusser.org
Mrs Katarzyna Tarnowska
MSK Physiotherapist
+353 87 453 1047
katarzynatarnowska@platiniumclinic.com
Ms Olga Świerczek
MSK Physiotherapist
+353 87 465 4873
olgaswierczek@platiniumclinic.com
Mrs Monika Wiater - Szewczyk
Nurse, IVD-Therapist, Phlebotomist
monikawiater@platiniumclinic.com
Mr Marek Zelinski M.D, Ph.D
Platinium Clinic - Medical Director
manager@platiniumclinic.com
www.marekzelinski.com
Katarzyna Richardson EdD [USA]
Lidership Management of Education

Nadzór na źródłami wiedzy, wykłady, kontakt z Towarzystwami Medycznymi i Naukowymi, Realizacja Programów Edukacyjnych, Współpraca z Akademiami, Panelami Wykładowymi, Kongresami.

education@platiniumclinic.com
Ben Wilson - FHEQ Level 8

IT kreator, nadzór nad systemami, programowanie, rozwój IT spółki.

developement@platiniumclinic.com