PLATINIUM CLINIC JEST CZŁONKIEM INSTYTUCJONALNYM MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI MEDYCYNY SPORTOWEJ I JEST W TRAKCIE PROCESU UBIEGANIA SIĘ O STAŁĄ AKREDYTACJĘ.

International Federation of Sports Medicine

Platinium


Misja firmy

PLATINIUM CLINIC jest kliniką medyczną, której misja polega na realizacji opieki medycznej nad pacjentami - przede wszystkim w zakresie ortopedii dorosłych i dzieci, medycyny i traumatologii sportowej - w modułach: Przychodnie - Diagnostyka - Rehabilitacja - Leczenie Operacyjne. Wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej, korzystamy z nowoczesnych urządzeń diagnostycznych wysokich technologii medycznych. Personel medyczny posiada wysokie kwalifikacje medyczne.

Traktujemy pacjentów za szczególną uwagą, zwracając szczególną uwagę na poszanowanie ich praw i realizację indywidualnych potrzeb. Misja firmy stale ewoluuje, ponieważ poziom wiedzy medycznej stale się unowocześnia.

Większość personelu medycznego posługuje się dobrze lub biegle językami obcymi, szczególnie językiem angielskim, co ułatwia swobodny dostęp do literatury medycznej i udział w szkoleniach zagranicznych.


Wizja

Jakość w dobrej cenie. Zapewniamy maksymalnie wysoko kwalifikowany personel, pamiętając, że zdrowie pacjenta jest centralną osią naszej działalności.


Wartości

    Wartości w zarządzaniu:
  • przejrzystość i wartości etyczne
  • pamięć korporacyjna i poszanowanie własności
  • wysokie kryteria jakościowe działalności
    Promocja wartości medycznych:
  • praca w zespołach, szacunek zawodowy
  • stały rozwój zawodowy personelu medycznego i niemedycznego - poprzez udział w zagranicznych i krajowych kongresach, kursach i stażach, a także w własnych wewnętrznych szkoleniach i prezentacjach - po przebytych szkoleniach zagranicznych

Polski ortopeda Londyn
Polski fizjoterapeuta Londyn